piątek, 27 grudnia 2013

Kolęda Kurpiowska przez Oskara Kolberga zapisana.

Oskar Kolberg – folklorysta i etnograf zamieścił w tomie pt. „Mazowsze” Cz. 4 kolędę kurpiowską.
Mazowsze. Cz. 4 / Oskar Kolberg ; [przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski ; red. Józef Gajek i Marian Sobieski]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964. P 7223