wtorek, 27 grudnia 2011

Prof. Henryk Samsonowicz o Mazowszu i Kurpiach

"Oprócz szlachty zagrodowej i chłopów mieszkali tu też [na Kurpiach Białych] Kurpie - wolni ludzie królewscy, którzy mieli prawo do noszenia broni i żyli z lasu, parając się myślistwem, smolarstwem, bartnictwem, wyrębem, czasem też przemytem i rozbojem. Gdy w XVII w. Puszcza Biała wyludniała się na skutek zarazy kapituła pułtuska biskupstwa płockiego przesiedliła tu Kurpiów zza Narwi, kiedyś zwanej Zagajnicą, dziś Puszcza Zieloną."[s.82]
Profesor Henryk Samsonowicz wspomina również o odnalezionej w Ostrowi Mazowieckiej umowie z XVIII w. zawartej między proboszczem a gminą żydowską oraz o najstarszej księdze parafialnej - z 1592 r. odnalezionej w kościele w Andrzejewie pod Ostrowią Mazowiecką.

Samsonowicz Henryk : Na ojcowiźnie. Polityka, 2011, nr 30, s. 80-83

wtorek, 13 grudnia 2011

Kurpie : powieść historyczna

W Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej dostępna jest powieść historyczna z 1938 r.pt. "Kurpie" .Autor, Kazimierz Władysław Wójcicki opisuje wydarzenia z 1708 r, najazd Szwedów i bohaterską obronę ludu kurpiowskiego.