piątek, 27 grudnia 2013

Kolęda Kurpiowska przez Oskara Kolberga zapisana.

Oskar Kolberg – folklorysta i etnograf zamieścił w tomie pt. „Mazowsze” Cz. 4 kolędę kurpiowską.
Mazowsze. Cz. 4 / Oskar Kolberg ; [przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski ; red. Józef Gajek i Marian Sobieski]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964. P 7223

poniedziałek, 16 września 2013

Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich

Z inicjatywy Związku Kurpiów ukazał się "Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich". Autorami słownika są Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Tadeusz Grec. We wstępie czytamy " Słownik składa się z dwóch części: słownika kurpiowsko-polskiego zawierającego 3171 haseł i słownika polsko-kurpiowskiego zawierającego 3650 haseł, zapisanych zgodnie z regułami pisowni, sformułowanymi przez prof. zw.dr hab. Jerzego Rubacha w pracy "Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego".